DigiD

DigiD Assessment

Een DigiD aansluithouder moet jaarlijks tussen 1 januari en 1 mei een assessmentrapportage inleveren waarin verantwoording wordt afgelegd over het voorgaande jaar. De auditor toetst hiervoor niet eerder dan per 1 januari.

Het assessmentrapportage moet voor 1 mei bij Logius ingeleverd zijn.

De aansluithouder krijgt van Logius een schriftelijke terugkoppeling over het resultaat van het assessment.

DigiD implementatie

ITS Risky kan in de project fase ondersteuning bij implementatie bieden en zorgdragen dat de DigiD richtlijnen worden nageleefd.

financial, control, work-3521844.jpg
DigiD Pre-audit

ITS Risky kan de betrokkene door middel van een pre-audit/pre-assessment voorbereiden op het assessment van de RE auditor.

DigiD assessment

ITS Risky ondersteunt de betrokkene tijdens het DigiD assessment en zorgt dat de RE auditor alle stukken goed ontvangt.

DigiD Dossier review

Op verzoek voert ITS Risky een review uit op het DigiD Dossier. Dit is noodzakelijk want de handreiking wijzigt minimaal 1x per jaar.

Vragen?

Meer informatie nodig? 
Neem gerust contact op.